Privacybeleid

Puglia Property Development ‘Privacy Policy’

Puglia Property Development B.V. (PPD) hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze Privacy Policy
In principe geldt deze Privacy Policy voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door PPD of haar dochterondernemingen (Parco di Mileto S.r.l.). Hierbij gaat het ook om informatie van websites voor commercieel gebruik, die door PPD worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door PPD worden beheerd

Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan PPD verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

-Specifieke informatie aan te vragen;
-Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn;
-Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan;
Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om betere diensten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en websites te verbeteren.
U kunt uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een registratieformulier in te vullen of een nieuwsbrief aan te vragen.
U kunt uw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door de antwoordkaart terug te sturen of door met een van onze medewerkers per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.
Als u niet wilt dat wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens kunt u ons dat laten weten door ons op het adres in de ‘PPD’ knop onderaan deze website te contacteren.

Verstrekking van gegevens
Wij willen u leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf.
Bedenk dat uw persoonlijke herkenbare gegevens vanuit uw vaderland doorgegeven kunnen worden aan andere bedrijfsonderdelen van PPD. Die kunnen dan met u communiceren over onze diensten die u misschien nuttig vindt. PPD verstrekt uw gegevens alleen in de volgende gevallen aan derden buiten PPD:

Soms levert PPD een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven.
In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven.
Wij laten u altijd voorafgaand aan uw registratie weten dat er een dergelijke relatie bestaat en om welke bedrijven het gaat.
Houdt u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dat privacybeleid wijkt soms af van de PPD Privacy Policy.
PPD schakelt soms andere bedrijven in voor de behandeling van uw aanvraag, of voor de verwerking van uw gegevens. PPD eist van deze bedrijven dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat ze uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet door PPD goedgekeurd zijn.
PPD verkoopt soms een bedrijfsonderdeel aan een andere onderneming. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan inhouden dat persoonlijke gegevens die direct aan dit bedrijfsonderdeel gerelateerd zijn, aan de koper worden overgedragen. PPD geeft persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
PPD verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
PPD verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Soms geeft deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de PPD Privacy Policy.

‘Cookies’ en het vastleggen van websites
Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. PPD gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.
PPD-websites bieden u misschien ook toegang tot chatrooms, forums, message boards en/of nieuwsgroepen. Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die u daar achterlaat ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

Uw rechten
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt heeft, heeft u toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen. U kunt dit doen door een kopie van uw profiel op te vragen bij onderstaand adres. Uw beslissing om u nu niet te registreren heeft geen invloed op de gegevens die u al eerder aan PPD verstrekt hebt. U hebt natuurlijk wel altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor elk online-contact met PPD of om de gegevens van uw persoonlijke profiel te wijzigen.

Speciale informatie voor ouders
Hoewel websites van PPD over het algemeen niet gericht zijn op kinderen, is het beleid van PPD erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

Contact opnemen met ons
U kunt ons contacteren via de contact pagina wanneer u vragen hebt over onze Privacy Policy;
een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen, of uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen;
in de toekomst geen persoonlijke informatie van PPD meer wilt ontvangen.